"Wat jij voedt, groeit"

Persoonlijke kracht kunt u gebruiken om gedachten in uzelf te voeden, die u helpen en die hoop en vertrouwen versterken. Beslis welke innerlijke overtuiging u wilt laten groeien èn welke u wilt verminderen om uzelf beter te voelen en daarmee uw  natuurlijke zelfgenezende vermogen te stimuleren.

Leer om gezondheidsbevorderende innerlijke overtuigingen eigen te maken.

Onze innerlijke overtuigingen beslissen over de manier waarop we gebeurtenissen in het leven interpreteren en welke conclusies we daaruit trekken. Hoewel wij ze ons voor een groot deel niet bewust zijn, laten we ons er door leiden in onze interpretaties, conclusies, emotionele reacties en in onze handelingen.

Het maakt verschil of mijn kankerdiagnose beschouw als een uitzichtloze realiteit die onvermijdelijk zal leiden tot pijn, lijden, hopeloosheid en een spoedige zware dood  (ongezonde gedachten) of ... dat ik de hoop in mij draag, dat het mogelijk is om te herstellen - of om goed te leven met de ziekte, waarvoor alle hulp beschikbaar is die ik nodig heb (gezondheidsbevorderende gedachten).

Ongezonde gedachte:
(Ongezonde innerlijke overtuiging)

Gezonde gedachte
(Gezondheidsbevorderende innerlijke overtuiging)
 Voor mij is er geen hoop. Ongeacht wat ik doe zal ik in korte tijd zieker worden, lijden en met pijn sterven.

Mijn situatie is ernstig, de weg is open.

Het is mogelijk dat ik weer gezond zal zijn, ongeacht hoe ziek ik ben op dit moment.

Ik kan hopelijk met en zonder de ziekte een goed, zinvol leven leiden en sterven in vrede.

Deze verschillende benaderingswijzen hebben een effect op de manier, hoe ik mij op dit moment psychisch voel, hoe mijn lichaam reageert en daaropvolgend ook hoe ik mijn toekomstige realiteit ervaar.

We weten dat onze gedachten invloed hebben op ons gevoel en dat de impact daarvan op onze biochemische processen in het lichaam onze natuurlijke zelfgenezende vermogens stimuleren of blokkeren door onderzoeksresultaten vanuit de psycho-immunologie.

In onze  Intensive Seminar leert u om uw persoonlijke gezondheidsbevorderende overtuigingen te ontwikkelen en in uzelf te verankeren.