De Simonton methode is een programma voor mensen die met de diagnose kanker of een andere ernstige ziekte geconfronteerd worden en voor degenen die hen ondersteunen. 

De Simonton methode is een effectief bewezen trainingsprogramma voor versterking van de ‘zelfhelende krachten’. Het biedt steun voor mensen die naast of na hun behandelingen zelf iets willen doen om hun genezingsproces te ondersteunen en de werkzaamheid van hun behandelingen te optimaliseren. 

Bij veel mensen veroorzaakt de diagnose kanker een schokreactie; veel mensen zijn wanhopig of hulpeloos, anderen blijven nuchter en helder, weer anderen laten het hoofd hangen, worden woedend of zeer strijdlustig.

Velen hebben het volste vertrouwen in de behandelende artsen, anderen voelen zich machteloos en overgeleverd. Alhoewel de mensen ogenschijnlijk verschillend reageren is het toch voor de meesten zo dat op vanaf het moment van ‘de diagnose kanker’ dit als thema in het eigen leven en in het leven van de mensen om hen heen centraal komt te staan. Het gewone leven staat plotseling stil en men wordt geconfronteerd met zaken waar men over het algemeen totaal niet op voorbereid is. 

Veel mensen voelen zich overweldigd door  behandelprotocollen van artsen en de vele vragen die daardoor opgeroepen worden zoals “Ik moet beslissingen nemen over zaken waar ik totaal geen verstand heb, over de gevolgen die dat voor mij en mijn leven zal hebben. Ik weet ook helemaal niet of er andere mogelijkheden zijn. Moet ik me aan behandelingen onderwerpen die bij mij schrik en angst veroorzaken?”

Veel mensen voelen zich alsof ze in een rad van avontuur terecht zijn gekomen waarbij ze onmachtig zijn om zelf invloed uit te oefenen. 

Om dit gevoel van hulpeloosheid te voorkomen, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. De literatuur en het internet geven ons veel mogelijkheden. Er zijn tegenwoordig goed beproefde medische behandelingen voor sommige vormen van kanker. Dr. Simonton zei vroeger: "De geest is een wonderbaarlijk instrument, maar het zou niet de alleenheerschappij moeten voeren." In een besluitvormingsproces betekent dit dat men eerst de informatie ontvangt die men nodig heeft en dan in een tweede stap de rust gaan vinden om aansluitend te doen wat "goed voelt".

Tot op heden bestaat er helaas geen middel dat genezing garandeert. Noch de reguliere gezondheidszorg, noch de alternatieve behandelwijzen kunnen die zekerheid bieden. We weten echter wel, dat de weg naar genezing een individuele weg is; dingen die de ene persoon kunnen helpen, kunnen zonder effect zijn voor een andere persoon. Daarbij spelen onze innerlijke instellingen en overtuigingen een belangrijke rol. Zoals we weten uit de onderzoeksresultaten van het placebo- en nocebo-effect, helpen die dingen waar we in geloven. Wat we vanuit de hedendaagse visie weten, helpt het ons om naast een gezond dieet, voldoende beweging en het vermijden van vervuilende milieus .... om vreugde in het leven te hebben, tijd door te brengen waarin we ons goed voelen, optimistische gedachten te koesteren en innerlijke rust te vinden. Andere belangrijke factoren zijn vertrouwen in de behandelende artsen en hun medicijnen.

Met ons werk willen wij u helpen uw schip door dit onrustige vaarwater heen te loodsen, u te helpen uw autonomie te behouden, hoop en vertrouwen te ontwikkelen en hierbij uw eigen innerlijke stem te volgen.

Wat u allereerst voor u zelf zou kunnen doen is ... de volgende beslissingen nemen:

 • Zelf invloed uitoefenen op het genezingsproces – "Zelfs als het maar twee procent zou zijn, waar ik invloed op hebt, dan wil dit benutten. Ook als ik nog niet weet hoe dit te doen, versterk ik wel mijn intentie."
 • Informatie verzamelen van voor u betrouwbare bronnen.
 • De eigen behoeften in het centrum van uw waarneming stellen - "Ik wil leren mij allereerst bewust te worden van mijzelf en mijn eigen behoeften - dan de behoeften en verwachtingen van anderen - en als derde stap wil ik  besluiten hoe ik met beide behoeften om wil gaan."
 • Tijd voor jezelf maken - "Ik wil tijd nemen voor activiteiten die mij erbij helpen dat ik mij goed voel."

Als u zichzelf de tijd gunt voor het Simonton programma en het op u in laat werken, dan zal het effect sorteren in uw persoonlijke situatie. Voorbeelden van positieve resultaten zijn:

 • Versterken van de levensenergie en verbeteren van de gezondheid
 • Versterken van de motivatie om te leven en vergroten van hoop en vertrouwen;
 • Versterken van het immuunsysteem;
 • Inzicht in de eigen stresspatronen;
 • Effectief dagelijks stressmanagement;
 • Verlichten van angst en pijn;
 • Volgen van de innerlijke natuur; het volgen van de eigen weg;
 • Zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften;
 • Het organiseren van sociale steun;
 • Op een gezonde manier bespreekbaar maken van de betekenis van de ziekte;
 • Ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven;
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bij hoort;
 • Plannen om oud te worden en klaar te zijn om dood te gaan;
 • Ontwikkelen van ‘peace of mind’, aanvaarding, innerlijke rust.

Door deze onderwerpen uitvoerig te verkennen, ervaren en met de juiste oefeningen te trainen komt u zo dicht mogelijk bij uw eigen innerlijke natuur en is de kans op een effectief functioneren van het eigen zelf herstellende vermogen van het lichaam optimaal.