Vraag: "Volgens de reguliere geneeskunde is mijn kanker niet te genezen. Hoe ziet u het resultaat van uw seminar met betrekking tot mijn ziekte?"

Antwoord: "Vanuit het perspectief van de reguliere geneeskunde en statistieken bestaat er geen mogelijkheid tot genezing. Dit gegeven accepteren zou dan betekenen om de hoop op een lang en gezond leven op te geven. De hoop wordt volgens " Webster's Dictionary" gedefinieerd als 'het geloof dat verlangens volbracht kunnen worden - ongeacht de waarschijnlijkheid". Hoop betekent ook het geloof dat je weer gezond kan worden, onafhankelijk van de diagnoses, prognoses, statistieken en de mening van anderen.

Hoop betekent niet, de "zekerheid" te hebben, maar in de "mogelijkheid" te geloven. Hoop verwijst naar het leven en ook naar het sterven. Een echt gezonde innerlijke afstemming kan worden gevonden in de zin: "Ik kan weer gezond worden, ongeacht hoe ziek ik ben - en ik ben klaar om vandaag te sterven"

Juist hier komt het werk van Simonton tot zijn recht. Ik kan helaas geen beloftes maken op het gebied van genezing. Ik kan u wel beloven dat u, met de methoden die Dr. Simonton in zijn werk heeft  geïntegreerd, hoop kan ontwikkelen en versterken en dat u innerlijke rust en vertrouwen kunt vinden. Met behulp van uw verbeeldingskracht kunt u met imaginatie uw zelfgenezende vermogens en  effectiviteit van de behandeling versterken. Ook is het goed om gewenste doelen voor je leven op te stellen die eventuele twijfel kunnen verminderen. U kunt tijdens het seminar het contact met de eigen intuïtieve wijsheid vergroten en de weg vinden om het verstand en het het hart in harmonie te brengen.

Bovendien kan het nuttig zijn om je af te vragen wat jouw lichaam wil vertellen met de aanwezige ziekte. Als het zinvol lijkt kunt u zich afvragen of er gebieden in het leven zijn waar u meer innerlijke rust, meer voldoening en vreugde wilt brengen. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld uw innerlijke overtuigingen gezonder te maken en/of extern veranderingen door te voeren. Het Simonton team  zal u daarbij ondersteunen.

Het gaat er echter eerst en vooral om, dat u zoveel mogelijk tijd doorbrengt waarin u vreugde kan ervaren en voldoening kan voelen.

Wij weten tegenwoordig, dat onder andere uw emotionele en geestelijke toestand tot de belangrijke factoren behoren voor de gezondheid, omdat zij invloed uitoefenen op uw immuunsysteem.

Ik werk zelf sinds 1992 met de methoden van Dr. Simonton en heb 13 jaar met hem in teamverband samengewerkt. Er waren mensen die aan hun ziekte zijn overleden en er waren een bovengemiddeld aantal mensen die geheel boven verwachting weer helemaal gezond zijn geworden en ook vandaag - na vele jaren - nog gezond zijn. Met dit gegeven kunt u de Simonton werken beschouwen als een wezenlijke bouwsteen voor uw herstel.

Een van mijn seminar deelnemers vertelde hoe zijn arts de kanker diagnose had meegedeeld: "U bent ernstig ziek en ik weet niet hoe het afloopt. Maar u moet weten: wij artsen doen wat we kunnen doen om u te helpen, u  kunt zèlf een essentiële bijdrage leveren om weer gezond te worden en de rest ligt in Gods handen"